Verksamhetsutveckling

Barn och unga som farit mycket illa behöver rätt stöd och hjälp av samhället för att kunna utvecklas till välmående vuxna med samma möjligheter som andra. Som samhälle behöver vi skydda och stödja på ett medvetet sätt utifrån kunskap om barnens reaktioner på trauma och deras sociala utsatthet.

Jag erbjuder stöd till verksamheter som möter utsatta individer och som vill bli bättre på att samtala, utreda och ta fram rätt insatser för barn och unga. Exempel på sådana verksamheter är socialtjänst, skola, rättsväsende, privata aktörer eller frivilligorganisationer. Välkommen att läsa mer och kontakta mig för vidare information.

Although the world is full of suffering, it is full also of the overcoming of it. 

Helen Keller
Skapa en ny webbplats på WordPress.com
Kom igång